کارگاه رولت و ترکاری

👈👈کارگاه ترکاری
یک روز و نیم
تاریخ : ۴/۵ آذر ماه
روزهای : شنبه و یکشنبه
ساعت : شنبه ۱۰ الی ۱۷
یکشنبه ۱۰ الی حدود ۱۴
شهریه : ۳.۰۰۰.۰۰۰
استاد : آقای مهدی رستمی

ظرفیت پذیرش : ۱۰ نفر
جهت ثبت نام با شماره  (02537401001) آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.

دروه فینگرفود
آشپزی کودکان
فهرست