آشپزی کودکان

آموزش آشپزی و قنادی به کودکان

  • تاریخ شروع: 1 مرداد
  • روزهای : دوشنبه و چهارشنبه ها صبح
  • هزینه: 1600,000

ظرفیت پذیرش : ۱۰ نفر
جهت ثبت نام با شماره  (02537401001) آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.

کارگاه رولت و ترکاری
ورکشاپ تخصصی گارنیش مدرن
فهرست