کلاس زولبیا بامیه و حلوا

👈👈آموزش پک حلوا و زولبیا و بامیه

۲ جلسه
تاریخ : ۱۳/۱۴ اسفندماه
روزهای : یکشنبه و دوشنبه
ساعت : ۱۵ الی ۱۹
شهریه : ۱.۹۰۰.۰۰۰
استاد : خانم عارفه رامشک

آیتم های کلاس زولبیا بامیه و حلوا:

 • زولبیا زعفرانی
 • بامیه سنتی
 • بامیه عربی
 • گوشفیل
 • لگیمات
 • توپک پنیری
 • حلوا سه آرد
 • حلوا عربی
 • حلوا ارده
 • ترحلوا
 • حلوا هل و بادام
 • حلوا مادر

ظرفیت پذیرش : ۱۰ نفر
جهت ثبت نام با شماره  (02537401001) آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.

آموزش بار سرد
کارگاه باقلوا استانبولی
فهرست