کافی شاپ باریستا و بار گرم

کافی شاپ باریستا و بار گرم

کارگاه آموزشی بار گرم :
آموزش بار گرم
۲ جلسه
تاریخ : ۷/۸ اسفند ماه
روزهای : دوشنبه و سه شنبه
ساعت : ۱۴ الی ۱۹
شهریه : ۳.۰۰۰.۰۰۰
استاد : آقای حسین قربانی

ظرفیت پذیرش : ۱۰ نفر
جهت ثبت نام با شماره  (02537401001) آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.

🔴 پذیرش خانم و آقا

خورش های ایرانی محلی
کباب تخته زن
فهرست