کافی شاپ باریستا و بار گرم

کافی شاپ باریستا و بار گرم

آموزش بار گرم
۲ جلسه
۲۵/۲۶ فروردین
شنبه و یکشنبه
ساعت : ۱۴ الی ۱۹
شهریه : ۳.۵۰۰.۰۰۰
استاد : آقای قربانی

ظرفیت پذیرش : ۱۰ نفر
جهت ثبت نام با شماره  (02537401001) آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.

🔴 پذیرش خانم و آقا

خورش های ایرانی محلی
کباب تخته زن
فهرست