کارگاه نان‌های غذایی بدون بهبود دهنده

👈👈 کارگاه نان‌های غذایی بدون بهبود دهنده
۲ روزه
تاریخ : ۲۶/۲۷ خرداد
روزهای : شنبه و یکشنبه
ساعت : اطلاع ندادند
شهریه :۴.۰۰۰.۰۰۰
استاد : آقای مسعود محمودی

🔸آشنایی با انواع آرد و شناخت مواد
🔸آشنایی با مبانی نانوایی پایه
🔸آشنایی با ابزار
🔸ریاضی نان و نوشتن رسپی
🔸اصول چانه گیری
🔸آموزش ورز اصولی با دست و دستگاه
🔸نان شیرمال
🔸نان بروتشن
🔸نان بریوش
🔸نان پنیر تویه
🔸نان برگر
🔸نان باگت
🔸نان با میوه های خشک
🔸نان با سبزیجات تازه و خشک
🔸نان پیراشکی
🔸نان قندی
🔸نان بربری

✅با ارایه گواهینامه فنی و حرفه ای ✅

در این دوره مواد آموزشی در اختیار تمام هنرجویان قرار دارد تا همزمان با استاد تمرین کنند

ظرفیت پذیرش : ۱۰ نفر
جهت ثبت نام با شماره  (02537401001) آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.

صبحانه ملل
ورکشاپ خامه مدرن
فهرست