خورش های ایرانی محلی

👈👈 خورش های ایرانی محلی
۲ جلسه
تاریخ : ۱۷ و ۱۸ مهر
روزهای : یکشنبه و دوشنبه
ساعت : ۱۴ الی ۱۹
شهریه ۱.۵۰۰.۰۰۰

ظرفیت پذیرش : ۱۰ نفر
جهت ثبت نام با شماره  (02537401001) آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.

غذاهای ترکیه
کافی شاپ باریستا و بار گرم
فهرست