آموزش باقلوا کنافه

👈👈 آموزش باقلوا کنافه
یک روزه
تاریخ: جمعه ۱۸ اسفندماه
روز : سه شنبه
ساعت : ۹ الی ۲۱
شهریه : ۳.۰۰۰.۰۰۰
استاد : خانم جان نثار

ظرفیت پذیرش : ۱۰ نفر
جهت ثبت نام با شماره  (02537401001) آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.

اموزش موچی
آموزش بار سرد
فهرست