آموزش بار سرد

👈👈 آموزش بار سرد

۲ جلسه
تاریخ : ۲۰/۲۱ اسفندماه
روزهای : یکشنبه و دوشنبه
ساعت: ۱۴ الی ۱۹
شهریه :
استاد : آقای حسین قربانی

ظرفیت پذیرش : ۱۰ نفر
جهت ثبت نام با شماره  (02537401001) آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.

آموزش باقلوا کنافه
کلاس زولبیا بامیه و حلوا
فهرست